مقاله مرکز علمي جندي شاپور و جايگاه آن در تحولات فرهنگي مسلمانان 1

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مرکز علمي جندي شاپور و جايگاه آن در تحولات فرهنگي مسلمانان 1 :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :25

در باب مرکز علمی جند یشاپور که در قرن سوم میلادی به دور شاپور اولبنیان نهاده شد و در قرن پنجم میلادی در اثر مساعی خسرو انوشیروان در قالببیمارستان و مدرسه تکامل یافت, بسیار سخن گفته اند؛ نوشتار حاضر که درچهار بخش: درآمد, مؤسس و زمان تأسیس, کارکردهای جندی شاپور پیش ازظهور اسلام, جندی شاپور در دور اسلامی و تأثیر آن بر نهضت فرهنگیمسلمانان تدوین شده, بر آن است تا ضمن مقایسه و تحلیل آرا و دیدگاه هایمختلف در این باره, ارزیابی واقع بینانه تری از اهمیت و جایگاه آن به ویژه درتحولات فرهنگی دوره اسلامی به دست دهد.

لینک کمکی