مقاله منابع و سرچشمه هاي اطلاعات روايي آل زبير در صدر اسلام ( نحوه دريافت، انتقال و ارائ? آن ها )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله منابع و سرچشمه هاي اطلاعات روايي آل زبير در صدر اسلام ( نحوه دريافت, انتقال و ارائ? آن ها ) :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :36

آل زبیر از جمله خاندان هایی اند که بعد از اسلام شهرت زیادی کسب کردند و در منابع اسلامی نیز نام «زبیر بن عَوّام » و خاندان او مکرر ذکر شده است . این امر به نقش آنان در امور نظامی, سیاسی و علمی صدر اسلام اشاره دارد . زبیر بن عَوّام نه تنها به عنوان راوی احادیث پیامبر (ص) بلکه به عنوان یک صحابی نقش مؤثر ی در وقایع صدر اسلام داشته است و همسران , فرزندان و موالی او آن وقایع و احادیث را از او نقل کرده اند. آثارموجود بیشتر به بُعد سیاسی این خاندان توجه داشتند, در حالی که نقش علمی اینخاندان به رغم دیرپایی و اهمیت آن مغفول مانده است . با توجه به آنچه در منابعمختلف درباره نقل احادیث و روایات آل زبیر آمده , این مقاله هم به سرچشمه هایاطلاعات آنان می پردازد, و هم به چگونگی کسب احادیث و شیوه روایات آنان و نیز بهنحوه انتقال و ارایه آنها به راویان هم عصر و طبقات بعدتر اشاره دارد.

لینک کمکی