مقاله ابن ابي زرع و روض القرطاس 2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ابن ابي زرع و روض القرطاس 2 :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :24

نوشتار حاضر, جستاری است در یکی از مهم ترین تواریخ محلی مغرب , خاصه عصرمرینی, به نام الانیس المطرب بروض القرطاس فی اخبار ملوک المغرب و تاریخ مدینهفاس این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه های مختلف در موضوع بحث برانگیز هویتنویسند واقعی کتاب , پس از بازخوانی محتوای اثر, شیو تدوین, اسلوب نگارش, منابعمؤلف و نیز در خلال آن, جایگاه کتاب را در بین نوشته های تاریخی عصر مرینی بازمی نماید و بدین نتیجه می رسد که ابوالحسن بن عبدا لله بن ابی زرع نویسند دستِ کمبخش های زیادی یا ویراستِ اول کتاب است و نظر به این که مرینیان و فاس محوربحث اند, کتاب رنگ دودمانی و فضائل نگاری دارد و از آنجا که مؤلف در عصربازپس گیری اراضی اسلامی اندلس می زیسته, جزئیات ارزشمندی از این وقایع , خاصهآخرین نبردهای مسلمانان با مسیحیان در دور مرینی را با نثری ساده و روان به ثبتآورده و سرانجام این که وی در تبیین مطالب تاریخی از سکه ها, کتیبه ها, منابع مکتوبو مشاهدات خود به خوبی بهره گرفته است.

لینک کمکی