مقاله تاريخ نگاري ابن آيبک دواداري در کنزالدرر1

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاريخ نگاري ابن آيبک دواداري در کنزالدرر1 :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :45

کنزالدرر و جامع الغُرَر کتابی است در تاریخ عمومی, تألیف یکی از ترکان نه چندان پرآوازه در دورهممالیک مصر به نام ابنآیبک دواداری, که آن را در نه جلد فراهم آورده است و از این طریق یک دورهتقریبا کامل از تاریخ سلسله های مصر پس از اسلام را تا زمان خود ارائه کرده است. آگاهی دقیقنویسنده از رویدادهای دوره ممالیک که ناشی از ارتباط ویژه نویسنده با حکومت و حضور او در دربار ودسترسی وی به استاد دولتی بوده, در دو جلد واپسین کتاب انعکاس یافته است. مسائل سیاسی, ادبی ونظامی محورهای عمده نویسنده در طرح گزارش های تاریخ یاند, ولی از موضوعات اجتماعی, اقتصادی وفرهنگی نیز در این کتاب غفلت نشده است. در این مقاله ویژگی ها و نقاط قوت و ضعف کنزالدرر بررسیشده است.

لینک کمکی