مقاله محاسبه کميت هاي کسوف حلقوي 29 شوال 681 ق./ 30 ژانويه 1283 م. در زيج محقّق سلطاني شمس الدين محمد وابکنوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله محاسبه کميت هاي کسوف حلقوي 29 شوال 681 ق./ 30 ژانويه 1283 م. در زيج محقّق سلطاني شمس الدين محمد وابکنوي :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :46

این مقاله به بررسی نخستین گزارش علمی از یک کسوف حلقوی توسط شم سالدین محمد وابکنوی, ازاخترشناسان دوره دوم رصدخانه مراغه, می پردازد. وی گزارش کسوف حلقوی 29 شوال 681 ق./ 30ژانویه 1283 م. را در زیج محقّق سلطانی, مقاله 3, باب 14 آورده است. در اینجا, داده های اولیه و فرآیندمحاسباتی وی با توجه به مقادیر جداول زیج ارایه و تحلیل می شود. بخش مربوط به گزارش کسوفحلقوی در زیج محقّق سلطانی تصحیح شده و در ضمیمه مقاله آمده است. احتمالا گزارش وابکنوی ازکسوف حلقوی 1283 م. نخستین گزارش مشروح از محاسبه کمیت های یک کسوف حلقوی, نخستینگزارش رصدی مکتوب برجای مانده از آن به دست یک منجم حرفه ای, و نخستین پیش بینی علمی اینپدیده در اخترشناسی باستان و ادوار میانه است. در بعد تاریخی, امکا نناپذیری وجود کسوف حلقوی درنجومی بطلمیوسی که چارچوب اخترشناسی ادوار میانه را شکل م یداده است, در بعد (context) بستررصدی و مشاهداتی, بیان جزئیات در گزارش رصدی وابکنوی و دقت قابل توجه آنها در مقایسه با مقادیرنوین و در بعد محاسباتی ارایه مراحل محاسبه به صورت مفصل, ذکر داده های اولیه و داده های منتج درهر مرحله محاسبه که امکان یک بررسی انتقادی را امکا نپذیر می سازد دلایل اصلی اهمیت پژوهش حاضر هستند.

لینک کمکی