مقاله فراز و فرودهاي هويت ايراني- اسلامي (از آغاز تا تهاجم تيمور)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله فراز و فرودهاي هويت ايراني- اسلامي (از آغاز تا تهاجم تيمور) :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :27

هویت ملی ایرانیان ریشه در اعماق فرهنگ و تمدن ایران دارد . فرهنگ و تمدنیکه تاریخ آن با توجه به شواهد متعدد باستان شناسی دست کم به هزاره پنجم ق .مبرمی گردد. آریاها که در حدود هزاره اول ق .م وارد ایران شدند با استفاده از اینمیراث غنی و بهره گیری از دستاوردهای چندهزائ ساله تمدن ها بین النهرین,مصر و جز این ها اساس تمدن و فرهنگی اصیل و استواری را پایه نهادند که درتندباد تهاجم اقوام عرب و ترک اگر چه از خود انعطاف نشان داد؛ اما اصالتخویش را از دست نداد . با ورود اسلام به ایران و بر اثر تلاش های گروه هایشکل گرفت ؛ اما درست زمانی که « هویت ایرانی - اسلامی » مختلف به تدریجهویتِ تازه شکل گرفته رو به بالندگی نهاده بود, تهاجم ترکان همه معادلات را بههم ریخت و این هویت نوپا را در معرض چالش های جدی قرار داد.

لینک کمکی