مقاله خلَط روايات تاريخي: افسانه ارُينب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله خلَط روايات تاريخي: افسانه ارُينب :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :34

ضمن بحث و ارائه نظر درباره شخصیت حسین بن علی(ع) و قیام و شهادت ایشان, گاه به داستان زنیارُین ب نام اشاره میشود که یزید عاشق او شد و معاویه شوهرش را فریفت تا او را طلاق دهد و بههمسری یزید درآید, اما هنگامی که فرستاده معاویه برای خواستگاری او میرفت, امام(ع) خواست تاپیشنهاد ازدواج وی را نیز مطرح سازد؛ ارینب ازدواج با امام را ترجیح داد, اما امام(ع) او را به همسرسابقش برگرداند و گفت که غرض وی از این ازدواج بازگرداندن او به همسرش بوده است, و بدین سانعشق یزید و نقشه معاویه ناکام ماند. اهمیت این داستان در آن است که در بعضی از منابع این رویدادبرساخته را از زمینهها و دلایل تقابل حسین بن علی(ع) با یزید شمردهاند. در این مقاله روایات مختلفمربوط به این داستان بررسی و حقیقت ماجرا آشکار میگردد.

لینک کمکی