مقاله سلَفيان تکفيري يا الجهاديون: خاستگاه و انديش هها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سلَفيان تکفيري يا الجهاديون: خاستگاه و انديش هها :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :45

سلفیان تکفیری, گروه هایی از مسلمانان اند که به علت پاره ای از اندیشه ها, از جانب مخالفانشان به ایننام مشهور شده اند. خاستگاه نخستین این گروه ها مصر است و سپس اندیشه های آنان به دیگر کشورهایمسلمان سرایت کرد. پس از الغای خلافت عثمانی و فروپاشی آن در 1924 و وقوع برخی تحولاتفرهنگی, سیاسی و اقتصادی در مصر, ب هتدریج اندیشه تشکیل حکومت اسلامی به عنوان بدیلی براینهاد خلافت در میان گروه های مسلمانی که هویت خود را در معرض نابودی می دیدند, مطرح شد. اینگروه ها که به طور عمده منشعب از نهضت اخوان المسلمین, و ملهم از رویکردهای آن بودند, در دههشصت, هفتاد و هشتاد میلادی عرصه سیاسی اجتماعی مصر را زیر تأثیر خود قرار دادند. از مهم ترینگروه های سلفی جدید میتوان به تنظیم الفنیه العسکریه, جماعه المسلمین یا جماعه التکفیر و الهجره, وجماعه الجهاد اشاره کرد. این مقاله میکوشد با بیان خاستگاه و اندیش ههای سلفیان جدید معرفیرا بررسی « الجهادیون » یا « تکفیری » مهم ترین گروه ها و رهبران آنها, علت شهره شدن این گروه ها بهکند.

لینک کمکی