مقاله عوامل اجتماعي ـ فرهنگي در شکل‌گيري محله در شهر ايراني ـ اسلامي و کارکردهاي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عوامل اجتماعي ـ فرهنگي در شکل‌گيري محله در شهر ايراني ـ اسلامي و کارکردهاي آن :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :24

محله به‌عنوان سکونت‌گاهی اجتماعی محل استقرار شهرنشینان بوده است. این واحد اجتماعی که رکن جامعه ایرانی ـ اسلامی و برآیند ترکیب این دو جامعه محسوب می­شد, ساختار کالبدی شهرهای ایران باستان را در قالبی متفاوت در ایران اسلامی به نمایش گذاشت. عوامل متعدد سیاسی ـ اداری, اقتصادی و اجتماعی ـ فرهنگی موجب شکل­گیری فضای کالبدی محله در شهر شده که از این میان, عوامل اجتماعی و فرهنگی به‌واسطه ارتباط مستقیم با خصایص اجتماعی و خصلت فرهنگ­پروری محله از اهمیت خاصی برخوردارند. به دنبال پیدایش محله در ساختار کالبدی شهر ایرانی‌ـ اسلامی, کارکردهایی نیز بر آن مترتب می­شد که بر این اساس می­توان این کارکردها را در راستای دو عامل مذکور برای محله تبیین کرد. مطالعه و بررسی تاریخی عوامل شکل­گیری محله و کارکردهای آن می­تواند در تحلیل مناسبات شهری جامعه ایران در دوره اسلامی بسیار مفید واقع شود. مقاله پیش رو ضمن بررسی گذرای روند پیدایش محله در شهر ایرانی ـ اسلامی و مقایسه آن با برزن ایران باستان, از میان عوامل شکل­گیری محله و کارکردهای حاصل از آن, عوامل و کارکردهای اجتماعی و فرهنگی محله را بررسی و مطالعه کرده است.

لینک کمکی