مقاله جايگاه و توانمندي هاي سياسي نهاد شرطه بغداد (از تأسيس تا اوايل عصر بويهي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله جايگاه و توانمندي هاي سياسي نهاد شرطه بغداد (از تأسيس تا اوايل عصر بويهي) :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :26

یکی از مهم ترین نهادهای حکومتی در عهد خلافت عباسیان, شرطه بغداد بود؛ اینمقاله می کوشد تا ضمن اشاره به چگونگی شکل گیری این نهاد و برخی از ویژگی هایخاص آن, به انگیزه های جریان ها و چهره های مختلف سیاسی برای در اختیار گرفتننهاد شرطه بغداد, تأثیر صاحبان قدرت و سیاستمداران مختلف بر آن نهاد و بازشناسیسیاست های ایشان در این راه و نیز زمینه ها و نحوه تأثیر تحولات و رقابت های سیاسی بربرخی از راهکارهای رایج برای اداره نهاد شرطه بغداد هم چون نحوه انتخاب فرماندهیآن و یا حوزه فعالیت ها و وظایف آن نهاد, بپردازد.

لینک کمکی