مقاله بررسي انتقادي تأثير ابن سينا بر جريان اخترشناسي در دوره اسلامي و نقد نظريه « انقلاب علمي در رصدخانة مراغه »

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي انتقادي تأثير ابن سينا بر جريان اخترشناسي در دوره اسلامي و نقد نظريه ( انقلاب علمي در رصدخانة مراغه ) :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :43

در این مقاله به سه تأثیر عمده بوعلی سینا بر نجوم دوره اسلامی پرداخته می شود: نخست, وی تمایزیروش شناختی بین نجوم به عنوان علمی محاسباتی و برهانی, و تنجیم, به عنوان علمی تخمینی نهاد و ازاین رو یک انفکاک اصولی بین نجوم و تنجیم, که در سراسر نجوم بابلی و یونانی و اسکندرانی به منزلهیک کلّ پنداشته می شدند, رقم زد؛ دوم, دفاع وی از فلسفه ارسطویی در برابر تشکیکات ذهن تجربیابوریحان بیرونی است که از نقش مثبت عوامل جامعه شناختی به نفع وی نیز سود برده بود؛ سوم, تأثیرآموزه های مشّایی با قرائت سینوی در فعالیت های نجومی دوره نخست رصدخان ه مراغه, حلقه علمینصیرالدین طوسی, است. این تأثیرات در مقیاس دانش نجوم واجد جنبه های منفی و مثبت بوده است :تأثیر نخست گامی رو به جلو محسوب می شود, در حالی که دو تأثیر بعدی, یا به کاستن قدرت دانشنجوم و ناتوانی آن در تغییر باورهای رایج فلسفه طبیعی منجر شد یا در برخی جای ها و برهه ها منجر بهفروکاستن آن تا حد یک دانش هندسی گردید.

لینک کمکی