مقاله نقد و بررسي آراء تجديدنظرطلبانه پاتريشيا کرون در زمينه مطالعات اسلامى

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقد و بررسي آرا تجديدنظرطلبانه پاتريشيا کرون در زمينه مطالعات اسلامی :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :41

آرا تجدیدنظرطلبانه پاتریشیا کرون[1] تأثیر ژرفی بر مطالعات اسلامی, به‌خصوص بررسی تاریخ صدر اسلام نهاده است. کرون با تأثیرپذیری از مطالعات انتقادی پیش از خود, ضمن تشکیک در اعتبار منابع سنتی اسلامی, درصدد بود تا مهم‌ترین مؤلفه‌های تاریخی اسلام مانند جمع قرآن, زندگی پیامبر(ص) و ارتباط اسلام با سایر ادیان را در منابع خارج از چارچوب سنت اسلامی ردیابی کند. این مقاله می‌کوشد ضمن نقد و بررسی منابع و روش کرون, میزان وفاداری او به روش مطالعه انتقادی را بسنجد و نشان دهد که کرون به‌رغم تشکیک در اعتبار تاریخی منابع اسلامی, خود در بررسی‌هایش از منابعی بهره برده است که صحت, اصالت و اعتبار تاریخی روشنی ندارند و در نتیجه نظریه‌های او صرفا گمانه‌زنی‌هایی غیرقابل اثبات‌اند؛ اما توجه او به این منابع, به غنای داده‌های مفید درخصوص تاریخ صدر اسلام افزوده و چشم‌انداز تازه‌ای در مطالعات اسلامی فراهم آورده است. [1]. Patricia Crone

لینک کمکی