مقاله پانزده مدرس? ناشناخته درخراسان (سده هاي چهارم تا ششم هجري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پانزده مدرس? ناشناخته درخراسان (سده هاي چهارم تا ششم هجري) :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :29

ضرورت فراگیری اسلام توسّط تازه مسلمانان ایرانی منجر به پیدایش نهادهاییآموزشی مانند مسجد, کُتّاب و مدرسه گردید. نخستین مدارس شناخته شده درشهرهای خراسان و ماورا النهر که در فاصل سده های چهارم تا ششم هجری پیوستگی« مدرسه » فرهنگی غیر قابل انکاری با هم داشتند, پدید آمدند. با توجّه به اهمیّتبه عنوان کانون آموزش عالی در تمدن اسلامی, تحقیقات متعدّدی پیرامون آن صورتگرفته است. گرچه در این آثار بسیاری از مدارس خراسان معرّفی شده اند, امّا برخی ازآنها نیز به دلایل مختلف از قلم افتاده است. در این مقاله پس از مروری گذرا بر نام مدارس موجود در شهرهای خراسان و ماورا النهر بر اساس منابع و ماخذ 15 مدرس دیگر از خراسان در دور مذکور معرّفی شده و افزون بر این, شمار مدارس شهرهایخراسان و ماورا النهر با استفاده از جداول و نمودارها مقایسه گردیده است.

لینک کمکی