مقاله بررسي منابع تاريخ تشکيلات اداري و مالي در دولت فاطميان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي منابع تاريخ تشکيلات اداري و مالي در دولت فاطميان :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :25

از ویژگی های تاریخ نگاری در دور فاطمیان, ظهور سبک جدیدی بود که در کنارتاریخ سیاسی, جنبه های مختلف تاریخ اجتماعی , از جمله مسائلی چو ن نحوعملکرد دولت در ادار امور مالی, قضایی, اداری و نظامی و نظام تشکیلاتی رامورد توجه قرار می داد. در این نوشتار شماری از قدیم ترین نگاشته هایی که درباب تاریخ تشکیلات اداری و مالی در دور فاطمیان یا اوایل دور ایوبی, نوشتهشده و خود از مصادر تاریخ نگاری متأخرتر قلمداد می شوند, معرفی و در باباهمیت و اعتبار این منابع, توضیحاتی به اختصار ارائه شده است.

لینک کمکی