مقاله رساله هاي تاريخي سفين? تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رساله هاي تاريخي سفين? تبريز :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :62

سفینه تبریز مجموعه ای است خطّی مشتمل بر 209 عنوان کتاب, رساله, گزید کتاب,قصیده, منظومه, جدول و نامه که ابوالمجد محمّد بن مسعود تبریزی در سال های723-721 ه آن ها را گزینش, تلخیص یا تألیف و به خطّ خویش کتابت کرده است . 12اثر از این مجموعه را کتاب ها, رساله ها, خلاصه ها, نامه ها و جدول هایی در برمی گیردکه می توان آن ها را در زمر تاریخ یا حاوی موادّ تاریخی به شمار آورد . در این مقالهضمن بررسی این آثار به ارزیابی اجمالی آن ها پرداخته شده است.

لینک کمکی