مقاله پيوند تاريخ‌نگاري با ستاره‌شناسي و تنجيم در عصر صفويه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پيوند تاريخ‌نگاري با ستاره‌شناسي و تنجيم در عصر صفويه :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :50

تاریخ­نگاری نمی­تواند فارغ از تأثیرات علوم دیگر یا حوزه­های اجتماعی و سیاسی به­درستی مطالعه و فهمیده شود. بر همین اساس, نویسنده کوشیده است در این جستار و در بازه زمانی عصر صفویه, رابطه کیهان­شناسی و در زمینه­ای محدودتر, تنجیم را با تاریخ­نگاری, با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی بررسی کند. نویسنده ابتدا مقدماتی در باب «قِران»به عنوان یکی از مبادی ستاره­شناختیِ مرتبط با بحث اصلی این نوشتار به­دست داده و در بخش­های بعدی, ضمن شناسایی چگونگی پیوند ستاره‌شناسی و تنجیم با تاریخ­نگاری, تأثیر و تأثر این حوزه­ها را بر اساس منابع شاخص تاریخ­نگارانه و ستاره­شناسانه بررسی کرده است؛ سرانجام در بخش پایانی این جستار که «بلاغت تنجیمی» نام یافته, نویسنده با رویکردی فرم­گرا کوشیده تا ریطوریقای تاریخ­نگارانه صفوی را در ربط با تنجیم تحلیل و بررسی کند.

لینک کمکی