مقاله ناسازوارى عناوين مناصب يني‌چريان با وظايف آنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ناسازواری عناوين مناصب يني‌چريان با وظايف آنان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :45

ینی‌چریان مهم­ترین بخش ارتش پیاده­نظام عثمانی بودند که در توسعه قلمرو این حکومت و تثبیت آن نقش برجسته­ای داشتند. با وجود جایگاه و کارکرد نظامی آنان, نام‌های مناصب این دسته, کمتر نشانی از نظامی‌گری دارد. برخی از عناوین مناصب ینی­چریان را, اسامی مشاغل مربوط به مطبخ تشکیل می‌داد, در حالی‌که وظایف صاحبان این عناوین, ارتباطی با وظایف مشاغل آشپزخانه­ای نداشت. بخش دیگری از این مناصب, عناوین مربوط به شکار و گروه پرورش سگ­های شکاری بود که بیانگر شغل آنان در دوره‌های نخستین عثمانی بود که به مرور زمان, وظایف پیشین آنان متروک شده و جز عنوان, نشانی از شکارگری نداشتند. برخی دیگر از نام‌های مقامات ینی­چری, نیز ریشه در زبان­های عربی و فارسی داشت که در قلمرو ترکان به‌لحاظ لفظ و معنا چندان تغییر کرد که میان این دست نام‌ها و وظایف دارندگان آن مناصب نمی‌توان ارتباطی یافت.

لینک کمکی