مقاله تصوف اسلامي در آذربايجان تا آغاز قرن هفتم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تصوف اسلامي در آذربايجان تا آغاز قرن هفتم :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :45

تصوف در آذربایجان, بنا به دلایل مختلف دیرتر از سایر نقاط اسلامی آغازشد. هرچند که رگه هایی از اندیشه هایِ عرفانیِ قبل از اسلام در نظرات برخی ازمتصوفه دیده می شود. ولی اغلب, تصوفِ معتدل و مقیّد به شریعت مورد توجّه وتبعیّت آن ها بوده است تا حدی که باباهای بی اعتنا به رسومِ خانقاهی و گاهشوریده حال, مکاشفات خود را در راه تبلیغ شریعت به کار می بستند. صوفیانآذربایجان تا قبل از تسلط مغول, پایبند به تصوف عملی و اهل تهذیب نفسبودند. به همین دلیل در بین عموم مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار و از مباحثِنظری و کفالت لطایف عرفانی به دور بود هاند. خانقاه های آذربایجان نیز در قرونپنجم و ششم پررونق و پذیرای عرفای سیّاح بوده و مشربِ فتوت نیز به دلیلتحولات سیاسی و اجتماعی پیروان زیادی داشت. مقال حاضر, سعی دارد بابررسی آرا و افکار مشایخ صوفیه, سیر تاریخی جهت گیری تصوفِ آذربایجان راتا قبل از تسلط مغول نشان دهد.

لینک کمکی