مقاله افول خردگرايي و عدم گسست از مباني، دليل عقب‌ماندگي ايران؟ بررسي و نقد نظريه جواد طباطبايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله افول خردگرايي و عدم گسست از مباني, دليل عقب‌ماندگي ايران؟ بررسي و نقد نظريه جواد طباطبايي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :36

مقاله­ حاضر با ارائه یک نظام دسته­بندی از نظریات بر اساس تقابل­های دوگانه سوسوری, نظریه «انحطاط ایران» جواد طباطبایی را بررسی و نقد می­کند. بر اساس این دسته­بندی, ابتدا ملت از دولت, سپس عوامل درونی از بیرونی و آن‌گاه رویکرد ذهنی از عینی تفکیک می­شوند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان می­دهد که نظریه طباطبایی, نظریه­ای ملت­باورانه بیرونی ذهنی است. در این نظریه, هرچند بر عوامل درونی تأکید می­شود, اما در واقع, بزنگاه تاریخی برای انحطاط ایران, یورش ترکان سلجوقی و مغولان و حاکم­شدن قشریت و تعصب, یعنی الگوهای فکری و فرهنگی منحط است که باعث به هم­خوردن رابطه عقل و شرع و افول خردگرایی شد. ذهنی­گرایی و به حاشیه­راندن عینیات در تحلیل پدیده عقب­ماندگی, مهم‌ترین ضعف نظریه انحطاط است. تأکید بر عامل بیرونی با رویکردی ذهنی­گرا و بی­توجهی به واقعیت‌های اجتماعی, نظریه طباطبایی را بررغم جدیت نظری­اش, تبدیل به نظریه­ای با تناقضات درونی برای تبیین عقب­ماندگی تاریخی ایران کرده است.

لینک کمکی