مقاله مراکز آموزشي طوس از آغاز دوره اسلامي تا استيلاي مغول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مراکز آموزشي طوس از آغاز دوره اسلامي تا استيلاي مغول :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :24

در بررسی تاریخ آموزش و پرورش در سرزمین های اسلامی به نواحی و شهرهاییبر می خوریم که با وجود شهرت و کثرت علمای منسوب به آن اطلاع چندانی ازوضع علمی آنها در دست نیست . از جمله آنها ناحیه طوس است که به رغماهمیت مذهبی و برخاستن علما و دانشمندان بزرگی از آنجا چون شیخ طوسی,ابوحامد غزالی, ابن حمزه طوسی, خواجه نصیرالدین طوسی و ... تا کنون بررسیدقیقی درباره آن انجام نیافته ا ست. یکی از جنبه های ناشناخته طوس مراکزآموزشی آن است . در این مقاله مهمترین مراکز آموزشی این ناحیه معرفی وشواهد و قرائن جدیدی نیز در تأیید وجود نظامیه طوس ارائه شده است.

لینک کمکی