مقاله تحليلي بر «فتح نامه بغداد» به انشاي خواجه نصيرالدين طوسي و پاسخ امراي شام بدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليلي بر (فتح نامه بغداد) به انشاي خواجه نصيرالدين طوسي و پاسخ امراي شام بدان :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :37

«فتح نامه بغداد» یک سند تاریخی مجمل و معتبر است که پس از فتح بغداد در سال « فتح نامه بغداد »656 ه. ق به دستور هلاگو و توسط خواجه نصیرالدین طوسی نوشته شد . این سندپیروزی از سویی حاکی از موضع گیری سیاسی و عملکرد نظامی مغولان در برابردشمنان و اهتمام جدّی آن ها در خصوص گسترش امپراتوری مغول است و از سوییدیگر نمایان گر توانمندی علمی و ادبی نگارنده آن که با انشایی گیرا توانست نشانه هاییگویا از منویّات سیاسی و مذهبی اش را در لفافه ای از تهدید و درشت گویی خطاب بهامرای سنی مذهب شام بنویسد و به عنوان یک سند تاریخی به یادگار بگذارد . مقالحاضر قصد دارد به بررسی و تحلیل این موضوع بپردازد.

لینک کمکی