مقاله سياست ديني و مذهبي خوارزمشاهيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سياست ديني و مذهبي خوارزمشاهيان :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :36

حکومت خوارزمشاهیان (49-618 ق) از جمله دولتهای ترکتبار بود که در دوران ضعف و تجزیه حکومت سلاجقه, در خوارزم شکل گرفت. این سلسله, نظر به اتخاذسیاست حمایت از معتزله و شیعه, فرصت تاریخی و بستر مناسبی برای مکتب اعتزال وعلویان در خوارزم خاصه برای نفوذ آنان در ساختار قدرت و مناصب اداری و تشکیلاتدیوانی فراهم کرد. در این مقاله کوشش شده, مقاصد سیاسی دولت خوارزمشاهیانبازبینی شود تا بر مبنای آن نقش سلاطین خوارزمشاهی در ایجاد زمینه های لازم برایرشد جریان های فکری و عنایت ویژه آنان به عقاید معتزله و حمایت از علویان و شیعیاندر برابر عباسیان در این سامان شناسایی شود.

لینک کمکی