مقاله ديوان وزارت و نقش آن در ديوان سالاري خوارزمشاهيان 2،

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ديوان وزارت و نقش آن در ديوان سالاري خوارزمشاهيان 2, :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :32

خوارزمشاهیان(حک.491-628ق) برای پیشبرد اهداف خود نظامی اداری پدید آوردندکه دیوان وزارت درآن به عنوان نقط پیوند سلطان و دیگر تشکیلاتاداری ودیوانی بود . وزیر , دررأس تشکیلات دیوانی پس از سلطان ایفای نقشمی کرد. وزیرانی با خصائص وتوانایی های متفاوت نظام اداری خوارزمشاهیان رابرعهده داشتند که برخی از آنان درواپسین روزهای امپراتوری این دولت, بهسبب سو استفاده های مالی و حفظ منافع فردی و ثروت اندوزی, نظام اداری وحکومتی را به سراشیبی ضعف افکندند . دراین نوشتار دیوان وزارت و نقش آن درنظام دیوانی خوارزمشاهیان بررسی می شود.

لینک کمکی