مقاله دارالشفاي رَبع رشيدي: سازمان ادارى، آموزشى و درمانى

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله دارالشفاي رَبع رشيدي: سازمان اداری, آموزشی و درمانی :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :45

یکی از مهم‌ترین مراکز پزشکی در جهان اسلام, دارالشفای «رَبع رشیدی» بوده که می­توان آن را بزرگ‌ترین مجموعه موقوفی, علمی, آموزشی و مذهبی ایران عصر ایلخانی (654-750) دانست. این دارالشفا درواقع بیمارستان و مکانی برای پذیرش و درمان بیماران, آموزش پزشکی و تهیه مواد مختلف دارویی بوده است. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی سازمان دارالشفای ربع رشیدی از جنبه­هایی چون ساختار مدیریت, نظام مالی, وظایف و کارکردهای درمانی و آموزشی بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که دارالشفای ربع رشیدی با برخورداری از پشتوانه مالی مشخص و مستقل, بسیاری از کارکردهای بیمارستان­های امروزین, مانند استفاده از روش‌های آموزشی بالینی و نظری را به‌صورت هم‌زمان, متناسب با امکانات آن عصر دارا بوده است؛ نیز این دارالشفا از طریق ایجاد ارتباط نزدیک با مجامع و مراکز علمیِ سرزمین­های دیگر به ویژه هند و چین, در اقتباس و انتقال دستاوردهایِ علمی و پژوهشی اطبای آن نواحی به ایران مؤثر بوده است.

لینک کمکی