مقاله سازمان نيروي دريايي مسلمانان در مديترانه تا پايان سده ششم هجري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سازمان نيروي دريايي مسلمانان در مديترانه تا پايان سده ششم هجري :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :42

در اواخر ده دوم هجر ی, مسلمانان که بر سواحل شرقی و جنوبی دریای مدیترانهدست یافتند, برای گسترش فتوحات و مقابله با ناوگان بیزانس , در صدد استفاده ازناوگان دریایی برآمدند . اما خلیفه دوم عمر, علاقه ای به عملیات دریایی نداشت, لذا اینکار در ایام خلافت عثمان صورت پذیرفت . عملیات دریایی در دوره امویان گسترشیافت. امویان به ایجاد پایگاه های دریایی حفاظت از سواحل, بنادر, ناوگان جنگی ,کارگاه های کشتی سازی و سازمان مربوط به آن همت گماشتند . سپس اغلبیان,فاطمیان, بنی زیری, امویان اندلس و سرانجام ایوبیان, مرابطین و موحدان به گسترشنیروی دریایی پرداختند و از آن برای حمله به سیسیل و سایر جزایر دریای مدیترانه ودفاع از قلمرو اسلامی در مقابل هجوم نورمان ها, بیزانسی ها, فرانک ها, صلیبیان درمدیترانه استفاده کردند . در مواردی نیز دولت های اسلامی در دریا با یکدیگر به جنگپرداختند. از میان حکومت های اسلامی در حوزه مدیترانه, بیش از همه اغلبیان ,فاطمیان و سپس امویان اندلس و موحدان به سازمان منظمی در نیروی دریایی عنایتداشتند. این مقاله به بررسی چگونگی انتصاب فرماندهان, کارکنان, حقوق, آموزشرزم دریایی, مراکز کشتی سازی, دیوان و تشریفات نیروی دریایی مسلمانان تا پایان سدهششم هجری می پردازد.

لینک کمکی