مقاله دعوت ايرانيان به قبول اسلام از نخستين تهاجم مسلمانان تا جنگ قادسيّه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله دعوت ايرانيان به قبول اسلام از نخستين تهاجم مسلمانان تا جنگ قادسيّه :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :34

فراخوان پیروان ادیان دیگر به قبول اسلام که اصطلاحاً «دعوت» خوانده می­ شود, در بیشتر موارد با سه پیشنهاد: قبول اسلام, پرداخت جزیه یا جنگ همراه بوده است. پیشنهاد قبول اسلام به ایرانیان نیز به ­تفصیل در گزارش ­های متعدد آمده است. محتوای این گزارش­ ها دارای دو وجه متمایزند: وجه صوری و عینی رویداد­ها و دیگر, وجه دینی, معنوی و گرایش ­ها و بینش ­های راویان آن ها. گزارش ­های مختلف و وجود دیدگا­ه های متضاد درباره یک رویداد سؤال­ هایی برانگیخته است. نُت برخی از این گزارش­ ها را جعلی و مسأله دعوت در منابع را مضامینی داستانی و آن ها را فاقد اصالت و مصداق عینی می ­شمرد؛ امّا با نقد ابعاد مختلف دینی, اخلاقی, اقتصادی و اجتماعی محتوای گزارش­ ها و تحلیل مضمون نامه ها و گفتگوهای فرستادگان مسلمانان, به­ ویژه تحلیل رویارویی اعراب با رستم فرخ زاد, و نیز ملحوظ داشتن حواشی مربوط به جلوس یزدگرد معلوم می­ گردد که هرچند عرضه دعوت- یعنی نقطه ثقل گزارش­ های فتوح- در هر رویارویی ممکن نبوده, امّا ادّعای مجعول بودن آن را نیز نمی­ توان تأیید کرد.

لینک کمکی