مقاله رنک: نشان هاي مصور در مصر مملوکي 2،1

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رنک: نشان هاي مصور در مصر مملوکي 2,1 :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :34

رنک نشان مصوری بود که در بخشی از تشکیلات اداری و نظامی دور ممالیک مورداستفاده قرار می گرفت. رنک هرامیر بر حسب مسئولیتش, نقش و رنگی متمایز از رنکدیگر امرا و صاحب منصبان دولتی داشت . نقش های رنک ها قابل تقسیم به سه نوعحیوانی, گیاهی و نقوش اشیا و ابزار است که این نوع اخیر از دو نوع دیگر رایج تر ومعمولاً معرف مقام و منصب امیر بو د. مثلاً نقش دوات, نشان دهند منصب دواتدار,نقش شمشیر برای سلاحدار, بقجه برای جامه دار و چوب و توپ چوگان نشان چوگانداربه کار می رفت.در این مقاله علاوه بر بررسی رنک و انواع آن در دور ممالیک, دو فرضی اصلی دربارمنشأ رنک و سنت علامت گذاری و نشانه پردازی در این دوره, بررسی شده است . درپایان مقاله نیز تصاویری از اشیا و ابزار حاوی رنک مربوط به دور ممالیک که درموزه های مختلف نگهداری می شود, ارائه شده که در تکمیل مباحث و روشن شدنمطالب مطرح شده در مقاله راه گشاست.

لینک کمکی