مقاله رويکرد تاريخى فضل‌الرحمان به قرآن، بررسي توصيفي ‌ـ ‌تحليلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رويکرد تاريخی فضل‌الرحمان به قرآن, بررسي توصيفي ‌ـ ‌تحليلي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :48

فضل‌الرحمان (د 1988) را می‌توان یکی از اصیل‌ترین و تأثیرگذارترین نواندیشان دینی مسلمان در قرن بیستم دانست. سنگ ‌بنای اندیشه اصلاح‌گرایانه فضل‌الرحمان رویکرد نوگرایانه او به قرآن است و تاریخ در قرآن‌شناسی او جایگاهی ویژه دارد. رویکرد تاریخی فضل‌الرحمان به قرآن هم در دریافت او از ماهیت وحی قرآنی, هم در نگرش او به فرایند فهم و تفسیر قرآن, و هم در نگاه او به روش‌شناسی مطالعه قرآن بازتاب یافته است. در مقاله حاضر اهمیت نگاه تاریخی در این سه حوزه از نگاه فضل‌الرحمان و نتایج آن نشان داده شده است. فضل‌الرحمان در بحث از ماهیت وحی بر اوضاع و احوال زمانه پیامبر(ص) تأکید کرده که برای تفسیر قرآن در دوره جدید «نظریه دوحرکتی» را مطرح ساخته و در مطالعات قرآنی از رویکرد نقد تاریخی در برابر تحلیل ادبی دفاع کرده است.

لینک کمکی