مقاله سازمان اخيان روم و ارتباط آن با ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سازمان اخيان روم و ارتباط آن با ايران :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :33

در منابع تاریخی دوره سلجوقیان روم, به گروهی تحت عنوان اخیان که حضوری فعال در جامعه داشته‌اند, اشاره شده است. این گروه از طبقات میانی جامعه و به ویژه پیشه‌وزان برخاسته بودند و آرمان ها, قوانین و ویژگی‌های گروهی شان آنان را با اهل فتوت در ایران و عراق مشابهت تام می‌بخشید. صرف نظر از باورهای صوفیانه و مذهبی‌شان در تحولات اجتماعی نیز نقشی چشمگیر داشتند و از آنجاکه دارای پایگاهی مردمی بودند, دامنه تاثیرگذاری آنان طیف وسیعی از جامعه را در بر می‌گرفت. توجه به این گروه از دیدگاه این پژوهش, معطوف است به ردیابی نشانه‌های ارتباط این سازمان با ایران و نیز میران مشارکت ایرانیان در گسترش و رواج این پدیده اجتماعی

لینک کمکی