مقاله يأجوج و مأجوج: تحولاتِ شناختى مسلمانان درباره زيستگاه آنان تا دوره مغول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله يأجوج و مأجوج: تحولاتِ شناختی مسلمانان درباره زيستگاه آنان تا دوره مغول :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :38

داستان قوم یأجوج و مأجوج و خروج فرجامین و هولناک آنان, در سنت دینی اسلامی جایگاه ویژه­ای دارد, از این­رو جغرافی­نویسان و مورخان مسلمان نیز تمایل داشتند که مکان و موقعیت این قوم را که بر اساس روایت‌های دینی در بخشی از این جهان مسکن دارند, به دست دهند. در این میان, متغیر اوضاع و شرایط تاریخی در مکان­یابی یأجوج و مأجوج از اهمیت بسیار برخوردار بود. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تاریخی-تحلیلی و از طریق بازخوانی و برآورد اطلاعات منابع پیش و پس از حمله­ مغول, نحوه­ تأثیرگذاری مؤلفه‌های تاریخی و فرهنگی دوره­ مغول بر پندار مسلمانان درباره­ موقعیت جغرافیایی یأجوج و مأجوج بررسی شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که هرچند اغلب منابع تا پیش از حمله­ مغول, مکان زندگی یأجوج و مأجوج را منطبق بر زیست‌بوم اصلی قوم مغول در نظر می­گرفتند, در دوره­ پس از حمله­ مغول, به سبب افزایش دانش جغرافیایی مسلمانان, این ­دو از هم تفکیک شدند و سرزمین یأجوج و مأجوج در مناطق دورتر و ناشناخته­ آن‌سوی زیست‌بوم مغولان مکان­یابی گردید.

لینک کمکی