مقاله شيبانيان و گورکانيان هند 1

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شيبانيان و گورکانيان هند 1 :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :24

در اوایل سده دهم هجری/شانزدهم میلادی, سلطان محمدشیبانی(د 916 ق/ 1510 م) خان سمرقند, پایتخت تیموریان را تصرف وحکومتشیبانیان را پایه گذاری کرد. بزودی رقیب تیموری او, بابر (د 936 ق/ 1530 م)مجبور شد آسیای میانه را ترک گوید تا امپراتوری گورکانیان را در هندتأسیس کند. مقاله حاضر به بررسی مناسبات شیبانیان و گورکانیان هند می -پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به رغم خصومت اولیه, واقعیاتحاکم بر منطقه به ویژه قدرت ایران عصر صفویه از یک سو و از سوی دیگرنیازهای گورکانیان هند و شیبانیان به گسترش مناسبات بازرگانی دوجانبه,موجب آن شد که با تجدید نظر در سیاست های خود, به برقراری روابطیحسنه مبادرت ورزند. وجود عناصر فرهنگ و تمدن اسلامی نیز راه بهبود اینمناسبات را هموار می کرد.

لینک کمکی