مقاله فرقة قرائيم و کلام اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله فرقة قرائيم و کلام اسلامي :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :41

قرائیم, یکی از کهن ترین فرقه های موجود یهودیت پس از جریان رسمی آن – ربانیان- می باشد که درمیانه قرن دوم شکل گرفت و بعدها به عنوان جریانی غالب در میان برخی مراکز یهودی ایران موردپذیرش قرار گرفت. نکته مهم درباره فرقه قرائیم, تأثیرپذیری آنها از کلام اسلامی و تعاملشان با جریانکلامی معتزله است. نوشته حاضر, ضمن بررسی تاریخچه شک لگیری و تکوین قرائیم, برخی وجوهتأثیرپذیری قرائیم از کلام اسلامی را مورد بحث قرار داده است.

لینک کمکی