مقاله بازشناسي شخصيت و رفتار اجتماعي «قُصّاص»

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بازشناسي شخصيت و رفتار اجتماعي (قُصّاص) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :48

قُصّاص (جمعِ قاصّ), یکی از گروه‌های کمتر شناخته اما قدرتمند و پرنفوذ در دوره اسلامی بودند که یادکرد آنها را می‌توان در کتب تاریخی و مباحث مرتبط با رجال و تراجم, در کنار دیگر گروه‌ها هم‌چون فقها, متکلمان و اهل حدیث مشاهده نمود. فعالیت‌های قصّاص که با نقد بسیاری از صحابه, تابعین و عالمان مسلمان مواجه شد پس از چند سده به محاق رفت. سؤالاتی که این نوشتار در پی یافتن پاسخ یا پاسخ‌هایی بدانهاست این است که چه ویژگی‌های شخصیتی و اجتماعی سبب می‌گشت یک فرد در شمار قصّاص قلمداد شود؟ آنان در دین‌داری چه ویژگی‌هایی داشتند؟ و در تبلیغ و ترویج دین چه رویکردهایی در پیش گرفته بودند؟ در این مقاله که از روش توصیفی ـ تحلیلی بهره گرفته شده, از ویژگی­های اساسی و برجسته قصّاص مانند جذب مخاطبان بیشتر از میان توده مردم, توجه به سلایق عوام, درازه­گویی, تحریک عواطف و رواشماری دخل و تصرف در آموزه­های دینی بحث شده است.

لینک کمکی