مقاله تاثير عوامل محيطي بر تخريب محوطه هاي باستاني با استفاده از مدل TOPSIS ( مطالعه موردي محوطه هاي باستاني شهرستانهاي دره شهر و آبدانان ، استان ايلام )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير عوامل محيطي بر تخريب محوطه هاي باستاني با استفاده از مدل TOPSIS ( مطالعه موردي محوطه هاي باستاني شهرستانهاي دره شهر و آبدانان , استان ايلام ) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :29

تاثیر عوامل محیطی بر محوطه های باستانی , به شرایط جغرافیایی آنها بستگی دارد. در تحقیق حاضر دو شهرستان دره شهر و آبدانان در استان ایلام به عنوان محدوده جغرافیایی در نظر گرفته شد و تاثیر عوامل محیطی بر تخریب محوطه های باستانی این دو شهرستان مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از نرم افزار GIS جهت تلفیق لایه های اطلاعاتی و همچنین از مدل TOPSIS جهت رتبه بندی تاثیر این عوامل بر محوطه های باستانی استفاده گردید. ده عامل محیطی شامل ارتفاع , جهات جغرافیایی , شیب , بارندگی , دما , کلاس فرسایش , فاصله از رودخانه , فاصله از گسل , نوع کاربری اراضی و نوع سازندهای زمین شناسی به عنوان عوامل تاثیر گذار بر این محوطه ها انتخاب گردیدند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که عوامل بارندگی , جهت جغرافیایی و نوع سازند زمین شناسی می توانند بیشترین تاثیر را در تخریب آثار باستانی داشته باشند. درضمن تاثیر این عوامل بر محوطه های باستانی دو شهرستان , تقریبا برابر است.

لینک کمکی