مقاله تحليل سيستم هاي محيطي دامنه هاي باختري ارتفاعات باغروداغ و نقش آن ها در پيدايش بيوم جنگلي فندقلو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل سيستم هاي محيطي دامنه هاي باختري ارتفاعات باغروداغ و نقش آن ها در پيدايش بيوم جنگلي فندقلو :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :32

ارتفاعات باختری باغروداغ و در بطن آنها منطقه فندقلو, با دارا بودن جنگل های خزان شونده ی منحصر به فرد, مراتع زیبا و سرسبز و پهنه های آبی طبیعی و انسان ساز, به عنوان یکی از جاذبه های طبیعی شناخته شده در شمال غرب کشور, در منتهی الیه خاوری استان اردبیل واقع شده است. در این تحقیق که اساس آن بر پایه ی مشاهدات ومطالعات میدانی استوار است به منظور بررسی ارتباط پوشش گیاهی موجود در منطقه و پراکنش جوامع جنگلی آن, با عوامل محیطی و شناسایی عوامل محدود کننده (بازدارنده) و تأثیر گذار در شکل گیری بیوم آن, ضمن بررسی هر کدام از عوامل محیطی, پس از تهیه نقشه های مختلف محیطی از یک سو و نقشه های پوشش گیاهی, از سوی دیگر اقدام به تهیه نقشه های تلفیقی درمحیط GISاز آنها, شده است. با بررسی این نقشه ها, مشخص گردید که هیچ کدام از عوامل آب و هوایی, عامل بازدارنده در تشکیل جنگل, محسوب نمی شوند. بلکه این عوامل در نوع پوشش, اثر گذارند. دراین میان, دو عامل رطوبت و جهت باد, بیش از سایر عوامل, اثرگذار بوده و به واسطه میزان بهره مندی عرصه ها و جوامع گیاهی از رطوبت عبوری از سطح منطقه, در تراکم پوشش گیاهی و درصد آن, نقش ایفا می کنند. چنانچه, حفاظت مستمر از عرصه های جنگلی و مرتعی, صورت پذیرد و به گیاهان, اجازه تکمیل مراحل رشد, داده شود, می توان به ایجاد عرصه های جنگلی در اقصی نقاط منطقه مورد مطالعه, امیدوار بود.

لینک کمکی