مقاله محيط مجاور يخچالي 1 و مرز تحتاني آن در کوهستان سبلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله محيط مجاور يخچالي 1 و مرز تحتاني آن در کوهستان سبلان :


سال انتشار : 1383

تعداد صفحات :16

محیط مجاور یخچالی سبلان با زمین های نقش دار و برفساب, اشکال حاصل از حرکت توده ای مانند یخچالسنگی 2 و سولیفلاکشن 3, تشکیل تالوس و پرتگاه های سنگی بریده مشخص می شود. این منطقه تا داخل منطقهیخچالی نیز ادامه می یابد. بالاتر از مرز پایین پریگلاسیر نمای اساسی پوشش گیاهی عبارت از تیپ اروسیبری 4است . روش های متعددی برای تعیین مرز پایین مجاور یخچالی وجود دارد و مقایسه نتایج حاصل از رو ش هایمختلف نشان می دهد که تکنیک های مختلف برای کوه سبلان می توانند نتایج متفاوت داشته باشند . ارتفاع حاصل ازروش های مختلف برای مرز پایین پریگلاسیر بین 2800 تا 3655 متر تغییر می کند, امّا در رابطه با میانگین دمایسالیانه هوا مرز پایین فعالیت مجاور یخچالی حدود 3000 متر است.

لینک کمکی