مقاله نقش شبکه زهکش مسطح، کانال و مخازن اکولوژيک در مديريت رواناب سطحي شهري؛ مطالعه موردي: شهرک سجاديه تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش شبکه زهکش مسطح, کانال و مخازن اکولوژيک در مديريت رواناب سطحي شهري؛ مطالعه موردي: شهرک سجاديه تهران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :32

سطوح روکش شده, پشت‌بام ساختمان‌ها, سطوح خیابان‌ها و امثال آن‌ها در شهرها همانند مانعی در برابر نفوذ آب باران به داخل خاک و تغذیه سفره آب زیرزمینی عمل می‌کنند و سبب می‌شوند که بخش بیشتری از بارندگی به رواناب سطحی و سیلاب تبدیل شوند. روش ترکیبی نفوذ, ذخیره و انتقال آتلانتیس به عنوان بارزترین رویکرد مدیریت رواناب شهری شامل اجرای یک شبکه مجاری زیرسطحی, با استفاده از مصالح آتلانتیس و اجرای لایه‌های زهکش بر روی آن و ذخیره‌سازی آب جمع‌آوری شده در شبکه می‌باشد. با این روش, امکان جذب و نفوذ, انتقال و ذخیره آب فراهم می‌شود و سطح مفید معابر شهری افزایش یافته و همچنین از انتقال و انباشت آلودگی نیز جلوگیری می‌شود. قرارگیری شهرک سجادیه تهران در ارتفاعی پایین‌تر از بزرگراه بعثت و خیابان شهرزاد در جنوب و غرب آن باعث آب‌گرفتگی معابر شهرک در مواقع بارندگی می‌شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی, تحلیلی انجام شده و با هدف بررسی نقش شبکه زهکش صفحه‌ای, کانال و مخازن اکولوژیک به عنوان رویکردی نوین در ارتباط با کنترل و مدیریت رواناب سطحی در شهرک سجادیه تهران مورد مطالعه قرار داده است.

لینک کمکی