مقاله توانمند سازي و ساماندهي سکونتگاه هاي غير رسمي با تاکيد بر عوامل اقتصادي، اجتماعي، کالبدي و زيست محيطي مطالعه موردي: محله غلام تپه بزي شهرستان آزادشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله توانمند سازي و ساماندهي سکونتگاه هاي غير رسمي با تاکيد بر عوامل اقتصادي, اجتماعي, کالبدي و زيست محيطي مطالعه موردي: محله غلام تپه بزي شهرستان آزادشهر :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :24

مقاله حاضر, به بررسی اسکان غیر رسمی و شکل گیری آن در شهر آزادشهر ( محله غلام تپه), پرداخته است. بررسی متغیرهای لازم مندرج در41 پرسش نامه که از 187 نفرسرپرستان خانوارساکن به دست آمده است, استد لال می­کند که علت شکل گیری این پدیده در محله غلام تپه, مهاجرت, مشکلات اقتصادی, فقدان مدیریت واحد در زمینه این مشکلات درحیطه مسائل مهاجرتی و اسکان اولیه مناسب آن ها بوده است. در تحلیل داده ها که از روش تحلیل عاملی با بهره­گیری از نرم­افزار SPSS انجام شده­است, شاخص­های اجتماعی و اقتصادی در اولویت اول و دوم, شاخص­های بهداشتی­- زیست محیطی و کالبدی - فیزیکی در اولویت سوم و چهارم و شا خص­های خدماتی و مدیریتی در اولویت پنجم و ششم ساماندهی و توانمند سازی محله غلام­تپه بارگذاری گردیده است. در پایان, متناسب با یافته­های پژوهش راهبرد های مناسب ارائه گردیده است.

لینک کمکی