مقاله نگرشي در تحولات اقتصاد روستايي مورد مطالعه: روستاهاي ايالت کبک کانادا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نگرشي در تحولات اقتصاد روستايي مورد مطالعه: روستاهاي ايالت کبک کانادا :


سال انتشار : 1383

تعداد صفحات :25

روستاهای ایالت کبک 2 کانادا, هماهنگ با تغییرات جامعه جهانی شدیداً در حال تغییر و تحول, به ویژه در زمینهاقتصاد روستایی می باشند . نتیج مطالعات نگارنده در نواحی روستایی این ایالت , نشان داده است که سه عاملتعداد جمعیت, فعالیت ها و در آمد اقتصادی , برای تمایز بین روستایی بسیار اهمیت دارد . به علاوه, در سال های اخیرتغییراتی عمیق در تمامی ساخت های زیستی روستایی این ایالت مطرح شده, که سبب تفاوت بسیار شدیدروستاهای آن با سایر سرزمین های روستایی جهان گردیده است. این تغییرات شامل : الگوی مصرف, سازماندهیفضا, مسکن, آموزش, بهداشت و سلامتی, گذران اوقات فراغت و ارزش های موجود در جامعه روستایی می باشد موج عظیم نوگرایی که در ایالت کبک ظاهر شده است, منجر به ایجاد تغییرات ریشه ای در بسیاری از مکان های روستایی گردیده است . عمد این تغییرات متاثر از ایجاد زمینه های جدید در فعالیت های اقتصادی موجود در نواحیروستایی و مسلماً سبب افزایش توان تولید و بهره وری های اقتصادی مضاعف در این نواحی است.

لینک کمکی