مقاله چالش ها و راهبردهاي توسعه‌ي اجتماع محور منطقه‌ي کلانشهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله چالش ها و راهبردهاي توسعه‌ي اجتماع محور منطقه‌ي کلانشهر تهران :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :29

مناطق کلان شهری یکی از مهمترین پدیده‌های نوظهور در چند دهه گذشته می‌باشد که الگوی متفاوتی از شهرنشینی, نظام اسکان, اندازه شهر, ساختار و سازمان فضایی را عرضه کرده است. برآوردها نشان می‌دهد که مسائل و مشکلات موجود در منطقه کلان شهری تهران به ویژه حوزه اسلام شهر ـ رباط کریم از جمله مانند توسعه بی‌برنامه و سریع کانون‌های جمعیتی, تمرکز گروه‌های محروم و کم درآمد, تشدید جدایی گروه‌های اجتماعی, فقدان تنوع اجتماعی و اقتصادی, عدم انسجام و پویایی درونی, افزایش فقر, اسکان غیررسمی, اشغال غیررسمی, مشکلات سیاسی – امنیتی, کمبود زیرساخت‌ها و از همه مهمتر عدم و کمبود مشارکت مردم در همه آمور از یکسو و چشم‌اندازهای آینده‌ی این حوزه از سوی دیگر نشان می‌دهد که برای نجات و رهایی از چالش‌ها و تنگناهای موجود و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان, استفاده از توسعه‌ی اجتماع محور به عنوان یک رویکرد مورد توجه و ضرورتی مهم دارد. با توجه به تحلیل هایی که از مدل ترکیبی SWOT ANP و امتیازات بدست آمده در شرایط کنونی برای توسعه‌ی اجتماع محور درحوزه اسلامشهر- رباط کریم بر راهبردهای SO تاکید میشود و راهبردها به سمتی میل میکند تا بتوان با استفاده از مزایا, پتانسیلها و فرصت هایی که از محیط بیرونی بر ساختارهای برنامه‌ای- اجرایی, اجتماعی- فضایی و مدیریتی- نهادی حوزه اسلامشهر- رباط کریم بر آن مترتب است و همچنین قوت های درونزا که در داخل این حوزه و نیز ساختارهای سه گانه یاد شده وجود دارد؛ به نحو احسن استفاده نمود. باتکیه بر راهبردهای تهاجمی می توان رویکرد اجتماع محور را در حوزه اسلامشهر- رباط کریم توسعه داد.

لینک کمکی