مقاله سنجش تاثير کيفيت طراحي در امنيت فضاي شهري (نمونه موردي: خيابان امام خميني شهر اروميه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سنجش تاثير کيفيت طراحي در امنيت فضاي شهري (نمونه موردي: خيابان امام خميني شهر اروميه) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

رویکرد امنیت از طریق طراحی, یکی از موثرترین و کاراترین رویکردها در زمینه ارتقا امنیت شهری است که می‌تواند نقش بسزایی در ایمن‌سازی فضاهای شهری ایفا نماید. بدین منظور, هدف از این پژوهش ارائه مدلی تحلیلی برای سنجش امنیت-شهری و معرفی رویکرد امنیت از طریق طراحی است. در این راستا, خیابان امام خمینی(ره) ارومیه که به دلیل ویژگی‌هایی مانند تراکم جمعیتی بالا, فرسودگی و فشردگی بیش از حد بافت و گسیختگی کالبدی دارای مشکلاتی نظیر پایین‌بودن وضعیت امنیت‌شهری و وجود احساس ناامنی در بین ساکنان است, به‌عنوان نمونه بررسی می‌شود. روش تحقیق توصیفی‌ـ‌ تحلیلی بکارگرفته شده در این پژوهش از نوع کاربردی می‌باشد. و اطلاعات مورد‌نیاز از طریق پرسشنامه و با اخذ نظرات شاغلین, مغازه‌داران و عابرین‌پیاده حاضر در محدوده به‌دست آمده است. برای ارزیابی و پردازش اطلاعات, از تکنیک swot و آزمون فریدمن در قالب نرم‌افزار spss استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که امنیت فقط از طریق طراحی استاندارد‌های کالبدی مناسب امکان پذیر نمی‌باشد. بدین منظور طراحی فضا در جهت افزایش دید و نظارت عمومی و افزایش روشنایی درخیابان‌ها, حضور مستمر و فعال نیروی انتظامی, سالم‌سازی محیط از طریق جمع‌آوری افراد ناسالم , کف‌سازی مطلوب و ... در قالب استراتژی تهاجمی پیشنهاد شده است

لینک کمکی