مقاله واکاوي ترموديناميک و همديد بارش‌هاي استثنايي بهاره و نقش ارتفاع ابر در رخداد بارش ها در شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله واکاوي ترموديناميک و همديد بارش‌هاي استثنايي بهاره و نقش ارتفاع ابر در رخداد بارش ها در شيراز :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :28

در این پژوهش نخست بارشهای سنگین بهاره (بارشهای بیش از 30 میلی‌متر با بیشترین مجموع بارش در بازه زمانی 1335-1391) شهر شیراز مورد بررسی و سپس دو مورد از شدیدترین آنها شناسایی گردید. به منظور تحلیل رخداد بارشها داده‌های نمایه های ناپایداری مختلف و دادههای فشار سطح دریا و ارتفاع سطح پانصد هکتوپاسکال, مولفه مداری و نصف‌النهاری باد, امگا و دادههای ارتفاع ابر, بررسی گردید. نتایج نشان میدهد عامل اصلی ایجاد بارشهای سنگین, تقویت فرود خاور مدیترانه در تروپوسفر میانی و همچنین تشکیل پدیده سردچال است, بنابراین در هر دو مورد امواج غربی به سمت عرضهای پایینتر منتقل شده, در نتیجه سامانههای غربی با حرکت خود از روی آبهای گرم جنوبی, رطوبت زیادی را کسب کرده و سبب ریزش بارشهای سنگین و قابل توجهی در منطقه میگردد. همچنین نتایج نمایههای ناپایداری بیانگر احتمال توفان تندری, توفان و رعد و برق میباشد, مقادیر مثبت تاوایی و منفی امگا نشان از حرکات شدید صعودی در زمان رخداد بارشهاست؛ اما بررسی رابطه مابین ضخامت ابر و بارشهای شدید نشان داد ارتفاع بالای ابر بالا در روز اوج بارش و پایین ابر پایین, به پایین‌ترین ارتفاع, در مقابل بالای ابر میانه و پایین به بالاترین ارتفاع خود رسیده است.

لینک کمکی