مقاله ارزيابي توان هاي محيطي(به ويژه گردشگري) بخش سرآسياب يوسفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي توان هاي محيطي(به ويژه گردشگري) بخش سرآسياب يوسفي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :24

ارزیابی توانهای محیطی امروزه به عنوان یکی از مباحث پایه ای برنامه ریزی های اقتصادی, اجتماعی و طرح های شهری و روستایی مطرح است. دستیابی به توسعه پایدار و استفاد بهینه و کارا از منابع, در گرو شناخت جامع و دقیق از امکانات, توان ها و محدودیت های است که در رسیدن به وضع مطلوب با آن مواجه هستیم. پژوهش حاظر به ارزیابی توان های محیطی بخش سرآسیاب یوسفی شهرستان بهمئی از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد و با هدف شناخت قابلیت های محیطی با تأکید بر گردشگری تهیه گردیده است. روش کار در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی بوده و داده های مورد نیاز به صورت اسنادی و پیمایشی تهیه گردیده, و در تشخیص و تدوین استراتژی ها و راهبردهای مورد نظر از مدل SWOT(قوت, ضعف, فرصت, تهدید) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهند این است که محدوده, از نظر قابلیت های کشاورزی دارای محدودیت های است, ولی از نظر توانهای محیطی بویژه جنبه اکوتوریستی جهت توسع گردشگری از استعداد بالایی برخوردار می باشد. بنابراین ضرورت اعمال استراتژی ها و راهکارهای اساسی جهت تأکید بر نقاط قوت, با از بین بردن و کاهش نقاط ضعف و تهدیدها و موانع پیش روی توسع گردشگری و بهره گیری از عوامل بیرونی به خصوص مجاورت با استان گرم خوزستان به عنوان فرصتی بهینه جهت جذب توریسم آب و هوا ضرورتی اساسی است.

لینک کمکی