مقاله برآورد پتانسيل توليد گاز متان از محل هاي دفن زباله در کلان شهرهاي ايران(تهران، شيراز، مشهد، اصفهان، کرج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برآورد پتانسيل توليد گاز متان از محل هاي دفن زباله در کلان شهرهاي ايران(تهران, شيراز, مشهد, اصفهان, کرج) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

بازیابی انرژی از زباله روش مهم و مناسبی برای کاهش میزان انرژی الکتریکی تولیدی با استفاده از سوخت­های فسیلی و منابع غیر قابل تجدید انرژی است. ارزیابی و پیش‌بینی نرخ تولید و انتشار گاز از محل‌های دفن, جهت طراحی این محل‌ها و بهره‌برداری موفق گازهای تولیدی به عنوان منابع انرژی دارای اهمیت زیادی می‌باشد. در این مطالعه با استفاده از بسته نرم‌افزاری v302 [1]LandGEM و با در نظر گرفتن درصد حجمی محتوی متان 61 درصد و محاسبه­ m3/Mg 164 به عنوان ضریب پتانسیل تولید گاز برای محل‌های دفن زباله به طور اختصاصی شهرهای تهران, شیراز, مشهد, اصفهان و کرج و ثابت نرخ تولید متان06/0, انتشار گاز و آلاینده‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان آنالیز حساسیت با در نظر گرفتن k (نرخ تجزیه) مختلف این ارزیابی نشان داد که میزان گاز متان و کربن‌ دی‌اکساید تولیدی از کل این 5 محل دفن زباله به ترتیب 107× 15/11 و107× 25/8 متر مکعب در سال و درسایت کهریزک 934554 تن دی اکسید کربن, در شیراز و کرج, متان و کربن دی اکساید به ترتیب m3/year 106×5/1 و m3/year 105× 6/9 , آنالیز گاز متان در سایت اصفهان m3/year106×46/8 و در مشهد به ترتیب گاز متان و دی‌اکسید کربن هر کدام 107 ×37/3 و107×72/1 متر مکعب در سال برآورد گردید. هم­چنین آلاینده‌های وینیل کلراید, بوتان, کربن دی سولفاید, کلرو دی فلوئورومتان, بنزن, دی کلرو دی فلوئورومتان, دی کلرو فلوئورو متان, هگزان, پنتان, زایلن در میان سایر آلاینده ها بیش­تر از حد استاندارد بوده‌اند. با توجه به مقدار زیاد گاز متان تولیدی در محل دفن زباله شهرهای مذکور و با توجه به اقدامات لوله­کشی که جهت استحصال گاز در این محل‌ها صورت گرفته است, استفاده کاربردی از انرژی حاصل از این گاز با تاکید بر تصفیه و پالایش گاز خروجی نظیر محل دفن زباله شیراز, گزینه مناسب جهت حذف این گاز گلخانه‌ای می‌باشد. [1]-Landfill Gas Emission Model

لینک کمکی