مقاله شناسايي و بررسي مجموعه‌هاي ماکروبنتوز سواحل جنوب غربي درياي مازندران (گيلان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي و بررسي مجموعه‌هاي ماکروبنتوز سواحل جنوب غربي درياي مازندران (گيلان) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :29

دریای مازندران بزرگ­ترین دریاچه جهان در بین کشورهای ایران, ترکمنستان, قزاقستان, روسیه و جمهوری آذربایجان قرار دارد. تاکنون مطالعات مختلفی برروی بنتوزهای دریای مازندران صورت گرفته که در عمق­های متفاوت در زمان­ها و مکان­های مختلفی از این دریاچه روی داده است. سواحل استان گیلان شامل سه بخش است­: سواحل غربی, سواحل مرکزی, سواحل شرقی. بنتوزها جاندارانی هستند که درنزدیکی یا روی کف اقیانوس­ها و دریاها زندگی می­کنند و به نوعی به بستر وابسته هستند. برخی از بنتوزها در داخل رسوبات و برخی نیز روی رسوبات یا در آب­های نزدیک کف زندگی می­کنند. تحقیق حاضر از آبان ماه 1388 تا مرداد ماه 1389 در 10ماه در طول سواحل جنوب غربی دریای خزر (استان گیلان) با انتخاب چهار ایستگاه: سفیدرود , بندر انزلی , لیسار, آستارا در عمق­های 5/0 تا 1متر (نزدیک ساحل و کمی دورتر از ساحل) با 9بار تکرار در هر ایستگاه به صورت ماهانه انجام شده است. طی چهار فصل نمونه­برداری در مجموع تعداد 17936ماکروبنتوز از چهار ایستگاه انزلی به تعداد 769 عدد, سفید رود به تعداد 16435عدد, لیسار به تعداد 490 عدد, آستارا به تعداد 248 عدد, در استان گیلان جمع­آوری شد که پس از شناسایی 19گونه شناسایی شده است. بیش­ترین فراوانی متعلق به ایستگاه مصب سفیدرود, کم­ترین فراوانی متعلق به ایستگاه آستارا بوده است. هم­چنین بیش­ترین فراوانی ماکروبنتوزها درساحل استان گیلان متعلق به خانواده Gammaridae در مصب سفید رود بوده و بعد از آن بیش­ترین فراوانی متعلق به گونه Didacna longipes در ساحل انزلی بوده و کم­ترین فراوانی ماکروبنتوزها درساحل استان گیلان متعلق به گونه­های Hypania invalida, Anisus stud, Tinodes waeneri, Polycentropus flavomaculatus, Rhithropanopeus harrisii, Lubidura riparia, Ilybius fuluinosus بوده است.

لینک کمکی