مقاله ارائه برنامه مديريت راهبردي دفع بهداشتي پسماندهاي شهر گرگان با استفاده از روش SWOT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارائه برنامه مديريت راهبردي دفع بهداشتي پسماندهاي شهر گرگان با استفاده از روش SWOT :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :34

زمینه و هدف: این مطالعه با هدف ارائه برنامه مدیریت راهبردی دفع بهداشتی پسماندهای شهر گرگان به انجام رسید. بدین منظور از روش SWOT برای تدوین راهبردهای مناسب جهت الگوی مناسب مدیریت پسماندهای شهر گرگان بهره گرفته شد. روش بررسی: پس از بررسی‌های انجام شده امتیاز ماتریس داخلی53/2 که حاکی از وضعیت خوب مدیریت پسماند نسبت به عوامل داخلی می باشد و امتیاز ماتریس خارجی45/2 که نشان‌دهنده وضعیت نسبتاً ضعیف مدیریت پسماند نسبت به عوامل خارجی می باشد, محاسبه شد. همچنین با توجه به ماتریس راهبردی کمی(QSPM) تعداد 15 استراتژی جهت مدیریت بهینه سیستم پسماند شهر گرگان معرفی و سپس جذابیت و اولویت استراتژی­های مدیریت پسماند شهر گرگان برای رسیدن به توسعه پایدار از لحاظ توسعه اجتماعی, اقتصادی و زیست محیطی مشخص گردید. یافته­ها: در نهایت با استفاده از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک موسوم به SPACE مشخص شد که سازمان در وضعیت تهاجمی و در واقع در بهترین وضعیت ممکن قرار دارد. نتیجه­گیری: بنابراین این سیستم می­تواند با استفاده از توانایی­ها و نقاط قوت داخلی در جهت بهره برداری از فرصت های خارجی, برطرف کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدهای خارجی اقدام نماید.

لینک کمکی