مقاله ارزيابي سير تحولات دستيابي به معماري پايدار و معماري سبز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي سير تحولات دستيابي به معماري پايدار و معماري سبز :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :32

گرم شدن کره زمین, افزایش روز افزون آلودگی محیط زیست و تغییرات غیر قابل بازگشت آن بر اثر دخالت های بشر, ضرورت توجه به بوم شناسی و مسائل زیست محیطی را برای آینده اجتناب ناپذیر کرده است. با توجه به اینکه ساختمان ها به تنهایی مصرف 6/1 از منابع آبی دنیا, 4/1 از چوب برداشت شده, 5/2 از سوخت های فسیلی و مواد تولید شده در جهان و بین 25 تا 40درصد از مصرف کل انرژی را در بسیاری از کشورها به خود اختصاص داده اند, از این رو معماران جهان نیز همسو با سایر دانشمندان با شدت گرفتن مشکلات در پی یافتن راهکارهای جدید برای تأمین زندگی مطلوب انسان بوده اند, که نتیجه آن ایجاد ساختمان‌های سبز و پایدار باتوجه به مشکلات زیست محیطی موجود بوده است. از آن جایی که یکی از روش های مؤثر بر درک اهمیت ساخت ساختمان های سبز و پایدار بررسی روند شکل گیری جنبش معماری پایدار و سبز و مسائلی که سبب اهمیت شکل گیری این جنبش است, از این رو پژوهش پیش رو در یک پژوهش تحلیلی و در یک رویکرد تفسیری به بررسی تاریخچه شکل گیری این جنبش, اهداف و اصول آن پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد که به منظور حفظ این مسیر و دستیابی به اهداف غایی, با توجه به مسیری که تا به امروز پیموده شده به منظور دستیابی به یک معماری پایدار و سبز باید با یک نگرش جامع و کامل در سه عرصه کلی اجتماع, محیط زیست و اقتصاد, در حیطه معماری, شهرسازی, و تمامی رشته­های مرتبط با آنها تصمیم گیری و برنامه ریزی نمود.

لینک کمکی