مقاله برنامه مديريت طبيعت گردي در منطقه نمونه گردشگري گاوخوني با استفاده از روش مدل سازي شبکه‌هاي بيزين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برنامه مديريت طبيعت گردي در منطقه نمونه گردشگري گاوخوني با استفاده از روش مدل سازي شبکه‌هاي بيزين :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :22

منطقه گاوخونی از مناطق نمونه گردشگری ایران است که با داشتن طیف متعددی از جاذبه‌های گردشگری مثل وجود تالاب, بند شاخ کنار, گونه‌های متعدد جانوران و پرندگان مهاجر, تپه‌های ماسه ای, آثار متعدد تاریخی, باستانی و فرهنگ خاص محلی و... فرصتهای تفرجی مطلوبی را برای گردشگران امکان پذیر می سازد. با توجه به این که منطقه از ارزش تفرجی فراوانی برخوردار است و متأسفانه در سالهای اخیر به علت سو مدیریت دستخوش تخریبهای زیادی شده, لزوم برنامه ریزی در این امر ضروری می نماید. این تحقیق با هدف ارایه راهبردهای مدیریتی برای ارتقای کیفیت طبیعت گردی منطقه گاوخونی انجام شده است. این الگوی مدیریتی با توجه به استعدادها, مزیتهای نسبی و حساسیتها و نابسامانیهای منطقه ارایه شده است. بعد از مرور منابع و انجام بازدیدهای میدانی از منطقه و همچنین مصاحبه با کارشناسان نسبت به تعیین مهمترین پارامترهای تأثیرگذار بر وضعیت طبیعت گردی منطقه اقدام شد و با استفاده از روش شبکه‌های بیزین, مدل مدیریت طبیعت گردی منطقه طراحی و وارد نرم افزار Netica شد. با استفاده از این مدل سازی تأثیر پارامترهای مختلف بر وضعیت طبیعت گردی منطقه در قالب سه گروه کلی جذابیتهای گردشگری, وضعیت اقتصادی اجتماعی و تسهیلات و خدمات مشخص شد. نتایج این تحقیق نشان داد که جذابیتهای گردشگری موجود در منطقه, بیشترین تأثیر را در جذب گردشگران و رونق طبیعت گردی منطقه دارند. سپس با توجه به میزان تأثیرگذاری پارامترهای مدل بر اساس مقادیر کمی, راهبردهای مدیریتی برای ارتقای وضعیت طبیعت گردی منطقه ارایه شدند.

لینک کمکی