مقاله بررسي عوامل مؤثر بر سکونتگاه هاي زيستي روستايي(مطالعه موردي: شهرستان سردشت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل مؤثر بر سکونتگاه هاي زيستي روستايي(مطالعه موردي: شهرستان سردشت) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :33

زمینه و هدف: توجه به توسعه سکونتگاه­های روستایی از ضرورت­های محوری و انکارناپذیر توسعه منطقه­ای و ملی در هر کشوری به شمار می­رود؛ زیرا بین توسعه روستایی و شهری یک پیوستگی اساسی برقرار است که بدون داشتن نگاه ویژه به این پیوستگی, توسعه منطقه­ای و ملی موفقیت آمیز نخواهد بود. توسعه سکونتگاه­های روستایی فرآیندی پویا و همیشگی است که در آن علاوه بر جنبه­های اقتصادی, بر جنبه­های غیراقتصادی آن از طرف کارشناسان و صاحب نظران سفارش و تأکید فراوان شده است. از جمله مهم­ترین این تأکیدها, شناخت قابلیت­های سکونتگاه­های روستایی با توجه خاص به نحوه برخورد با محیط طبیعی و توجه جدّی به ابعاد اصلی و کامل محیط روستا در مطالعات و برنامه­ریزی­ها قابل بیان هستند. روش بررسی: این تحقیق با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با اتکا به روش پیمایشی میدانی درصدد ارزیابی عوامل موثر بر سکونتگاه­های زیستی روستایی مناطق کوهستانی در شهرستان سردشت می­باشد. جامعه آماری این تحقیق روستاهای بالای 50 خانوار شهرستان سردشت به تعداد 856 خانوار است که از این تعداد 200 خانوار به عنوان نمونه انتخاب گردید. یافته­ها: یافته­های تحقیق نشان می­دهد که در این روستا عواملی هم­چون شیب زیاد زمین, کوهستانی بودن منطقه, عدم امکانات زیستی, فواصل زیاد روستاها از مرکز شهر و ... مسائل و مشکلات بسیاری را برای ساکنان منطقه به وجود آورده و روستاییان این منطقه را مجبور به مهاجرت کرده است. نتیجه­گیری: به طور کلی بین عوامل جغرافیایی همانند شیب زمین, جنس زمین, دسترسی سطح آموزشی و الگوهای زیستی رابطه معنی­داری وجود دارد که الگوهای زیستی خاص را برای روستاهای منطقه ایجاد کرده است.

لینک کمکی