مقاله تعيين ضريب جذب نور مرئي در آبهاي جنوبي درياي خزر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين ضريب جذب نور مرئي در آبهاي جنوبي درياي خزر :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :21

نور مرئی ترکیبی از رنگ های مختلف است. نور در یک محیط بر اثر عواملی مانند پراکندگی و جذب تضعیف می شود. میزان جذب و پراکندگی نور در محیط های مختلف, بستگی به نوع محیط و طول موج نور تابشی دارد. یکی از محیط­هایی که باعث تضعیف شدید نور مرئی می شود, آب دریا است. در این تحقیق, روشی برای محاسبه ضریب جذب نور مرئی در آب­های جنوبی دریای خزر در دو ایستگاه چالوس و کپورچال ارایه شده است. از هر ایستگاه یک نمونه آب از عمق نیم متری نمونه برداری شده و درآزمایشگاه تحت تابش پرتوهای لیزر با طول موج­های مختلف قرار گرفته و سپس ضریب تضعیف نور را به­دست آورده و با استفاده از جداول مربوطه, ضریب جذب نور در آب در ایستگاه­های مورد نظر محاسبه شده است. در این دو ایستگاه به دلیل پایین بودن شوری آب دریا پراکندگی هم کم­تر می­باشد. هم­چنین به دلیل این­که نمونه­برداری در لایه سطحی از آب انجام شده است, میزان نفوذ نور مرئی در طول موج­های مختلف تقریبا یکسان می باشد. طول موج­های کوتاه­تر بیش­تر پراکنده و طول موج­های بلند­تر بیش­تر جذب می­شوند.

لینک کمکی